สรุปสถิติการจัดอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แต่ละปี

ปี
อันดับราชภัฏ
จำนวน 38 แห่ง
อันดับ ขึ้น/ลง
อันดับไทย
จำนวน 180 แห่ง
อันดับโลก
จำนวน 23,895 แห่ง
ม.ค.2566
36
1
106
11264
ก.ค.2565
37
5
109
11562
ม.ค.2565
32
7
98
11069
ก.ค.2564
25
5
83
9579
ม.ค.2564
20
2
70
8031
ก.ค. 2563
22
8
70
8097
ม.ค. 2563
30
8
87
10009
ก.ค. 2562
22
5
71
7777
ม.ค. 2562
27
5
81
8394
ก.ค. 2561
22
8
75
7364
ม.ค. 2561
14
5
62
6550
ก.ค. 2560
9
8
53
5712
ม.ค. 2560
17
6
62
5702
ก.ค. 2559
23
1
78
7063
ม.ค. 2559
22
 1
68
4639
ก.ค. 2558
23
15
71
4774
ม.ค. 2558
8
 7
44
3451
ก.ค. 2557
15
12
60
5153
ม.ค. 2557
27
 9
79
5054
ก.ค. 2556
18
 8
59
3373
ม.ค. 2556
26
13
73
5649
ก.ค. 2555
39
 2
118
8703
ม.ค. 2555
37
 4
98
6544
ก.ค. 2554
33
2
89
5104
ม.ค. 2554
31
4
83
4892
ม.ค. 2553
35
 
103
7018

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154