"การจัดอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยโลก" เป็นความคิดริเริ่มของ Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในสเปน
CSIC เป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยขั้นพื้นฐานแห่งแรกในยุโรป CSIC ประกอบด้วยศูนย์และสถาบัน 126 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วสเปนในปี 2549

CSIC สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงความก้าวหน้าของระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มสวัสดิการของประชาชน

CSIC ยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งนักวิจัยและช่างเทคนิคใหม่ในแง่มุมต่างๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์กรร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ของระบบ R&D ของสเปน (มหาวิทยาลัย หน่วยงานปกครองตนเอง หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ) และกับตัวแทนทางสังคม เศรษฐกิจ ระดับชาติหรือต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วยในด้านความสามารถในการวิจัยและทรัพยากรบุคคลและวัสดุในการพัฒนา โครงการวิจัยหรือภายใต้รูปแบบการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค CSIC ก่อตั้งขึ้นในปี 1939 จากหน่วยงานก่อนหน้านี้ Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas ก่อตั้งขึ้นในปี 1907 ภายใต้การนำของ Prof. Ramón y Cajal ผู้ได้รับรางวัลโนเบลชาวสเปน

ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ที่Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) ศูนย์นี้เริ่มต้นในปี 2550 และเกิดจากการรวมศูนย์และสถาบันต่างๆ ที่อุทิศให้กับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เป็นของ CSIC และตั้งอยู่ในกรุงมาดริดในที่เดียว

Cybermetrics Labซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CSIC ทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณของเนื้อหาอินเทอร์เน็ตและเว็บ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและการสื่อสารทางวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นี่เป็นระเบียบวินัยใหม่ที่เรียกว่า Cybermetrics หรือ Webometrics

Cybermetrics Lab ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณได้ออกแบบและใช้ตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้เราสามารถวัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บนเว็บได้ ตัวชี้วัดทางไซเบอร์เมตริกมีประโยชน์ในการประเมินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบกับผลลัพธ์ที่ได้รับด้วยวิธีบรรณานุกรมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

งานวิจัยเฉพาะด้านประกอบด้วย:

  • การพัฒนาตัวบ่งชี้เว็บเพื่อนำไปใช้กับพื้นที่ของ R&D ของสเปน ยุโรป ลาตินอเมริกา และโลก
  • การศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเก็บข้อมูล และผลกระทบของโครงการริเริ่ม Open Access
  • การพัฒนาตัวชี้วัดเกี่ยวกับทรัพยากรในสมาคมสารสนเทศ
  • การแสดงตัวบ่งชี้และเครือข่ายโซเชียลบนเว็บด้วยอินเทอร์เฟซกราฟิกที่เป็นมิตร ไดนามิก และโต้ตอบได้
  • การออกแบบและประเมินผลเทคนิคการวิเคราะห์เอกสารของทรัพยากรบนเว็บ
  • ประเภทการศึกษานำไปใช้กับกิจกรรมทางวิชาการบนเว็บ
  • การพัฒนาเทคนิคไซเบอร์เมตริกประยุกต์โดยอาศัยตำแหน่งบนเครื่องมือค้นหาของโดเมนเว็บ
  • การวิเคราะห์การใช้ข้อมูลผ่านการขุดข้อมูลเว็บของไฟล์บันทึก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154